คำสั่ง คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  • ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

 

 

 

 

 
 
 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ถ่ายทอดสดการประชุม
ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน
Blog สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Click NLA
กฤตภาคข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ข่าวสาร/กิจกรรม

บทความ


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00049489

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ