คำสั่ง คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข่าวสาร/กิจกรรม

บทความ


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00056315

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ