• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

 

 
 
 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ถ่ายทอดสดการประชุม
ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน
Blog วุฒิสภา
Click NLA
กฤตภาคข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาพประกอบ

โครงการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ครั้งที่ 6

เรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน


บทความ


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายพีระศักดิ์
พอจิต

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ