ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาพประกอบ

โครงการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ครั้งที่ 6

เรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน


บทความ


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายพีระศักดิ์
พอจิต

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ