โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้น

โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ" จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล และทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2559 รายละเอียดใบรับสมัคร คลิกลิงค์ด้านล่างนี้

เอกสารประกอบ

  ใบสมัครโครงการประกวดวีดีทัศน์สั้น


ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 15:37:51 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 14:56:10 มีการเปิดอ่าน 258 ครั้ง Share
รูปนายกิตติ วะสีนนท์
นายกิตติ วะสีนนท์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รูปพลเอก  สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รูปนายสมชาย แสวงการ
นายสมชาย แสวงการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รูปนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รูปนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
รูปพลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์
พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
โฆษกคณะกรรมาธิการ
รูปพลเอก ธีรเดช มีเพียร
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปนายนรนิติ เศรษฐบุตร
นายนรนิติ เศรษฐบุตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปนายบุญชัย โชควัฒนา
นายบุญชัย โชควัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปพลเรือเอก  อมรเทพ ณ บางช้าง
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปนายมหรรณพ เดชวิทักษ์


นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 

รูปพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

 

พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข
กรรมาธิการ

รูปพลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท

 

พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท
กรรมาธิการ

รูปพลเอก ทวีป เนตรนิยม

 

พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
กรรมาธิการ

รูปผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธำรง ทัศนาญชลี

 

นายธำรง ทัศนาญชลี
กรรมาธิการ

รูปพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

 

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
กรรมาธิการ

รูปนายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

 

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
กรรมาธิการ

รูปนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

 

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมาธิการ

ภาพพลอากาศเอก อาคม   กาญจนหิรัญ

ภาพนายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล


พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
กรรมาธิการ 

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
กรรมาธิการ

 


 

 

 logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00061008

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน