สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเวที สกว.

 - สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเวที สกว. เรื่อง เศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความเข้มแข็งท่ามกลางความไม่สงบ


ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 16:08:38 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 09:47:56 มีการเปิดอ่าน 542 ครั้ง Share