ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง โทร.0-2831-9361, 0-2831-9362, 0-2831-9366 เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

การแต่งตั้งบุคคลในวงงานวุฒิสภา
การแต่งตั้งบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

หนังสือรับรอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บัตรประจำตัว/บัตรผู้ติดตาม

บัตรแสดงตน
บัตรติดรถยนต์
ขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีศพ
ลาการประชุม
แบบฟอร์มอื่นๆ
มีการเปิดอ่าน 28348 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ