การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศ

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่

และการประชุมคณะบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางและเตรียมการรับรองคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศ

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ กลุ่ม

๑. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สิงคโปร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔

๒. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ออสเตรีย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔

๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - บาห์เรน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔

 

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ กลุ่ม

๑. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สวีเดน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔

๒. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔

๓. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - แคนนาดา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๕

มีการเปิดอ่าน 989 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ