เอกสารประกอบการเสวนา"ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ...: กลไกสำคัญในการตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐ มุ่งสู่ Thailand 4.0"

เอกสารประกอบการเสวนา"ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ...: กลไกสำคัญในการตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐ มุ่งสู่ Thailand 4.0"

มีการเปิดอ่าน 1275 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ