ภาพประกอบ การเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมหารือทวิภาคี ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ  ในฐานะแขกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมหารือทวิภาคี ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ในฐานะแขกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมหารือทวิภาคี ตามคำเชิญของ ฯพณฯ นายหยู เจิ้งเซิง (H.E. Mr. Yu Zhengsheng) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะแขกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ

ภาพประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๗ (RSIS-WTO Parliamentarian Workshop 2016) ปี ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๗ (RSIS-WTO Parliamentarian Workshop 2016) ปี ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๗ (RSIS-WTO Parliamentarian Workshop 2016) ปี ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พร้อมด้วยพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (RSIS-WTO Parliamentarian Workshop on International Trade) ครั้งที่ ๗

ภาพประกอบ การสัมมนาระดับภูมิภาค   หัวข้อ “ประเด็นและความท้าทายในการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน” ณ วุฒิสภากัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การสัมมนาระดับภูมิภาค หัวข้อ “ประเด็นและความท้าทายในการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน” ณ วุฒิสภากัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การสัมมนาระดับภูมิภาค หัวข้อ “ประเด็นและความท้าทายในการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน” ณ วุฒิสภากัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพประกอบ ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันอาเซียน

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันอาเซียน

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันอาเซียน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559


หน่วยงานพันธมิตรข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

     
     
     

หน้าหลัก

การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00061097

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


Useful Info.