สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข้อมูลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเมืองและความมั่นคง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. บทบาทของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในประชาคมอาเซียน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกสารประกอบ

  ข้อมูลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ข้อมูลรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 14:41:40 มีการเปิดอ่าน 1168 ครั้ง

หน้าหลัก

การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00060904