สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ข้อมูลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเมืองและความมั่นคง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. บทบาทของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในประชาคมอาเซียน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เอกสารประกอบ

  เอกสารประกอบข้อมูลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

  ข้อมูลรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 14:44:53 มีการเปิดอ่าน 1143 ครั้ง

หน้าหลัก

การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00060904