สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเมืองและความมั่นคง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. บทบาทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในประชาคมอาเซียน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7. รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เอกสารประกอบ

  ข้อมูลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ข้อมูลรัฐภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 12:23:11 มีการเปิดอ่าน 1169 ครั้ง

หน้าหลัก

การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00060904