เนการาบรูไนดารุสซาลาม

รายงานการศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2557

เอกสารประกอบ

  รายงานการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 09:09:01 มีการเปิดอ่าน 1205 ครั้ง

หน้าหลัก

การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00060904