ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาภาพข่าวรับสมัครบุคลากร

รับสมัครบุคลากร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก


ภาพข่าวประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

แสดง 9 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ
หน้า 1

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ